'Herstel VS aanstaande maar traag'

De Amerikaanse centralebankier Ben Bernanke zegt dat de wereldeconomie stabiliseert, maar hij waarschuwt dat het herstel na „de meest ingrijpende financiële crisis sinds de Grote Depressie” niet snel zal gaan.

Volgens Bernanke zijn de kansen op groei in de nabije toekomst goed, maar blijven er „ernstige uitdagingen”. Met name de werkloosheidscijfers blijven nog hoog.

Sinds het begin van de recessie in de VS, bijna twee jaar geleden, heeft Bernanke zich niet zo relatief positief uitgelaten over de grootste economie ter wereld. Hij deed zijn uitspraken tijdens de jaarlijkse conferentie van de centrale bank, de Federal Reserve, in een resort in de Rocky Mountains.

Ook volgens de prominente Amerikaanse econoom Alan Blinder is de bodem bereikt voor de Amerikaanse economie. Groei zou aanstaande zijn, maar op dit moment staat Amerika er nog „gruwelijk slecht voor”. Blinder, adviseur van president Obama en voormalig vicevoorzitter van de centrale bank, zegt dat in een gesprek met deze krant. Blinder wordt genoemd als mogelijk opvolger van Bernanke, mocht deze in januari niet herbenoemd worden.

Blinder, hoogleraar economie aan Princeton University, is met name „meer dan nerveus over de mate waarin de overheid de economie gaande houdt”, ook al was het noodzakelijk om te voorkomen dat „de pleuris zou uitbreken”. Inmiddels heeft de regering-Obama 2.600 miljard dollar toegekend aan stimuleringsprojecten, noodleningen voor de autosector en pogingen de financiële markten te kalmeren. „Op dit moment worden we kunstmatig high gehouden door overheidsuitgaven.”

Bernanke benadrukte gisteren de noodzaak van de ingrepen van de overheid. Het zou „de nabije instorting van het wereldwijde financiële systeem” hebben voorkomen. Het is niet zeker hoe de wereldeconomie er had voorgestaan zonder de Amerikaanse overheidssteun, maar volgens Bernanke had het kunnen uitlopen op een „buitengewoon ingrijpende en voortdurende, wereldwijde neergang”.

Gisteren werd tevens bekend dat de werkloosheid in Californië, met 37 miljoen inwoners Amerika’s grootste staat en economische motor, is opgelopen tot 11,9 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog

Vraaggesprek Blinder: pagina 16