Erasmus Universiteit heeft wat uit te leggen

De vraag dringt zich op waarom Tariq Ramadan zonder problemen functioneert aan de Universiteit van Oxford, terwijl dat kennelijk niet mogelijk is aan een Nederlandse universiteit.

Eind juni was ik in Dakar voor een conferentie waar Tariq Ramadan ook aan deelnam. Zijn Senegalese vrienden hadden een lezing georganiseerd - met groot succes, meer dan duizend mensen kwamen naar hem luisteren. Het publiek was gemengd: orthodoxe moslims, maar ook meer seculiere (de meerderheid in Senegal). Ramadans betoog ging over de noodzaak van pluralisme voor de islam. Tijdens de discussie kwam onverwachts een vraag over homoseksualiteit - over een recent incident waarbij orthodoxe moslims het lichaam van een homoseksueel hadden opgegraven, omdat dit het kerkhof ontheiligde. Ramadan veroordeelde dat krachtig als gebrek aan respect voor een medemens - een moedig standpunt, omdat bijna niemand in Senegal het opneemt voor homoseksuelen. De volgende dagen openden de twee belangrijkste kranten met een kop dat Ramadan de homoseksuelen in Senegal in bescherming nam.

Het contrast met hoe Ramadan in Nederland bekeken wordt, is schrijnend. Het college van de Erasmus Universiteit heeft heel wat uit te leggen. Als de gemeente besluit te kappen, moet een universiteit dan zomaar volgen? Iemand uitnodigen als gasthoogleraar en daarna dat hoogleraarschap voortijdig te beëindigen, is uiterst ongebruikelijk - het is een aanval op iemands wetenschappelijke integriteit.

Wordt de klimaatverandering in Nederland nu al een bedreiging van academische vrijheid?