Zorgplicht bij pensioen schiet tekort

Pensioenverzekeraars moeten hun klanten beter adviseren bij het beleggen van pensioengelden. De manier waarop zij invulling geven aan hun zorgplicht is niet toereikend. Dat constateert de AFM.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de verzekeraars die niet voldoen aan de wettelijke vereisten nader onderzoeken.

Op pensioenverzekeraars die hun deelnemers de mogelijkheid bieden de premie te beleggen, rust een zorgplicht. Zij moeten de deelnemers begeleiden bij hun keuze, onder andere door het geven van beleggingsadviezen en het opstellen van een klantprofiel. Hierin wordt onder meer opgenomen of de klant veel of weinig risico wil nemen. „Daarbij moet de verzekeraar ook doorvragen”, zegt een woordvoerder van de AFM. „Een klant kan zelf wel denken dat hij veel risico wil nemen, maar dat kan in verhouding best heel weinig blijken te zijn.”

15 van de 31 verzekeraars die aan het onderzoek meewerkten, bieden verzekeringen aan met deze beleggingsvrijheid. Op de vragen die betrekking hadden op de zorgplicht scoorden zij gemiddeld 64 procent, ruim onder de doelstelling van 100 procent. Omdat het gaat om wettelijke vereisten die niet worden nageleefd, zegt de AFM de verzekeraars die tekortschieten op korte termijn te zullen benaderen voor nader onderzoek, waarna mogelijk formele maatregelen zullen volgen. „Dit varieert van een stevig gesprek tot boetes”, aldus de woordvoerder.

Uit de vragenlijst blijkt verder dat ruim de helft van de verzekeraars de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) niet op tijd verstuurt. Hierop kunnen deelnemers elk jaar zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd en welk bedrag zij in verschillende situaties kunnen verwachten.

Volgens de wet moet de pensioenuitvoerder dit overzicht jaarlijks „tijdig” versturen. Eerder dit jaar besloot de AFM dat vanaf 2009 het overzicht uiterlijk in het derde kwartaal moet worden verstuurd. In 2008 beschouwde de toezichthouder het vierde kwartaal nog als tijdig. De AFM roept verzekerden op naar het overzicht te vragen wanneer zij het nog niet hebben ontvangen.

Het onderzoek werd dit jaar, na de eerste meting in 2007, voor de tweede keer uitgevoerd. De AFM wil hiermee inzicht krijgen in de mate waarin de verzekeraars voldoen aan de pensioenwetgeving en risico’s tijdig signaleren.