Westen prijst Afghaanse verkiezingen

Westerse landen en organisaties hebben het verloop van de verkiezingen in Afghanistan, gisteren, ondanks het geweld geprezen. Ook de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toonde zich tevreden. De Veiligheidsraad feliciteerde de Afghaanse bevolking.

Tegelijk veroordeelde de raad „de gewelddadige en terroristische activiteiten van de Talibaan, Al-Qaeda en andere extremistische groepen die het land proberen te destabiliseren”.

President Obama noemde de verkiezingen enkele uren nadat de stembureaus waren gesloten „een succes, ondanks de pogingen van de Talibaan ze te verstoren”. Maar een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het gezien de lage opkomst te vroeg is voor een oordeel over de verkiezingen. „Het is straks aan de Afghanen om te besluiten of het resultaat legitiem is”.

Volgens Obama moeten de Amerikaanse troepen „zich nu richten op het afmaken van de klus, maar dat zal wel enige tijd nemen”.

De secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, zei dat de verkiezingen „efficiënt” waren verlopen, en sprak van „een succes uit veiligheidsoogpunt”. Hoewel het Afghaanse leger en de politie officieel de eerste verantwoordelijkheid hadden voor de veiligheid op verkiezingsdag, stond de door de NAVO-geleide ISAF-missie klaar om zonodig bij te springen. (AP, Reuters)

In Nederland noemde minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) de verkiezingen een belangrijke stap in de democratische ontwikkeling van Afghanistan. „Ik ben zeer onder de indruk van de prestatie die de Afghanen hier hebben geleverd”, aldus Verhagen. „Natuurlijk is niet alles helemaal volgens ons boekje gegaan. Daar moeten we reëel in zijn.”

Ook Kamerleden zijn voorzichtig positief. „Dit is winst voor het Afghaanse volk”, zegt CDA’er Haverkamp. „Het beeld is dat het beter is gegaan dan menig criticus had verwacht.” PvdA’er Blom meent dat het „aardig is verlopen”. Voor de twee grote regeringspartijen brengen de verkiezingen geen verandering in de Nederlandse houding tegenover Afghanistan: dat Nederland de militaire missie in Uruzgan in 2010 beëindigt en dat nog wordt bekeken of een andere bijdrage wordt geleverd.