SNS informeerde klanten verkeerd

Toezichthouder AFM heeft een boete van 30.000 euro opgelegd aan SNS Bank in verband met een aantal beleggingsverzekeringen. SNS krijgt de boete omdat de bank tussen februari en mei 2007 in 13 van de 14 onderzochte gevallen een beleggingsverzekering (zoals beleggingshypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen) heeft geadviseerd aan klanten zonder daarbij voldoende informatie in te winnen.

Dat maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren bekend. SNS Bank gaat niet in beroep tegen de boete en zal die gewoon betalen, zegt een woordvoerder. „We hebben naar aanleiding van de klachten van de AFM naar onze interne procedure gekeken en die aangepast”, aldus de woordvoerder.

De beleggingsverzekeringen werden verkocht door eigen medewerkers van SNS. Die hebben verzuimd de noodzakelijke informatie van klanten vast te leggen over bijvoorbeeld de huidige financiële positie van de klant of over de kennis en ervaring en de risicobereidheid van de klant.

De AFM kwam de fouten bij SNS op het spoor in een marktbreed onderzoek naar de advisering van beleggingsverzekeringen in 2007 en 2008. Dat onderzoek leidde al eerder tot veel publiciteit rondom de zogenoemde woekerpolissen. Dat zijn beleggingsverzekeringen waarbij banken en verzekeraars onvoldoende informatie gaven aan klanten over de kosten die werden ingehouden op de verzekeringen. De ombudsman financiële dienstverlening stelde daarvoor vorig jaar een compensatieregeling op en veel verzekeraars sloten inmiddels schikkingen met de twee stichtingen van gedupeerden van de woekerpolissen. SNS schikte in maart dit jaar voor 320 miljoen euro.

De huidige boete van de AFM heeft betrekking op dezelfde soort producten en ook op dezelfde periode waarin de woekerpolissen werden verkocht. Volgens de SNS-woordvoerder is het dan ook zeer wel mogelijk dat de dossiers waar nu de fouten in zijn geconstateerd onder de compensatieregeling voor woekerpolissen vallen. Maar SNS benadrukt dat de boete niets te maken heeft met de problematiek van de woekerpolissen.

Lees meer over beleggingsverzekeringen op nrc.nl/woekerpolis