Latijns-Amerika wordt steeds minder afhankelijk van de VS

Zuid-Amerika kan eindelijk economisch onafhankelijk worden van de Verenigde Staten. De economie van het grootste deel van de regio is zich aan het herstellen, nu de concurrentieslag om de natuurlijke hulpbronnen heviger is geworden. Hogere prijzen voor grondstoffen zal de landen die openstaan voor buitenlandse investeringen profijt brengen. Daardoor kan een eeuwenoud doel van Latijns-Amerika alsnog worden verwezenlijkt.

Een gezamenlijk onderzoek van de Braziliaanse Getulio Vargas Foundation en het Duitse IFO wees op een scherpe verbetering van het ondernemersvertrouwen in het grootste deel van het continent. In diverse landen, met name Peru, Brazilië en Chili, blijkt uit gegevens over het economische klimaat dat ze aan de beterende hand zijn. Aan het andere uiteinde laat Venezuela nog steeds een diepe recessie zien. Mexico – waar de economie dit kwartaal nog 10 procent kromp – en Argentinië zouden zich voorzichtig aan het herstellen zijn.

Deze gegevens komen nauw overeen met die over de openheid van de betreffende landen voor buitenlandse investeringen en hun aantrekkelijkheid voor het bedrijfsleven. Brazilië, Peru en Chili hebben alle drie centrum-linkse regeringen, maar hebben anders dan een paar van hun buurlanden een fatsoenlijk ondernemersklimaat in stand gehouden. Ze blijven openstaan voor buitenlandse investeringen.

Dat heeft ze de afgelopen jaren voordeel gebracht, nu de Latijns-Amerikaanse landen met veel natuurlijke hulpbronnen hebben geprofiteerd van de hoge grondstoffenprijzen. Omdat China en India ondanks de mondiale crisis zijn blijven groeien, zijn de grondstoffenprijzen betrekkelijk hoog gebleven en zullen ze nog hoger worden als het wereldwijde economische herstel standhoudt.

In dat geval zullen de meer open economieën van Latijns-Amerika, met name Brazilië, Chili, Colombia en Peru, daar baat bij hebben. Zij zullen ook steeds meer onafhankelijk worden van de handel met de economische reus in het noorden.

Venezuela daarentegen, dat in de meeste sectoren de buitenlandse bezittingen heeft genationaliseerd, en zijn autarkische bondgenoten in Argentinië, Ecuador en Bolivia, zullen weinig profiteren, omdat zij de afnemers van hun natuurlijke hulpbronnen niet willen garanderen dat hun contracten nageleefd zullen worden. Zelfs Mexico staat minder open voor buitenlandse investeringen in energie, bosbouw en mijnen dan in andere secoren, zodat het land minder voordeel put uit de Aziatische vraag naar grondstoffen dan feitelijk mogelijk zou zijn.

Linkse Latijns-Amerikanen hebben eeuwenlang gedroomd over economische onafhankelijkheid van de VS. Nu hebben sommige landen dat eindelijk verwezenlijkt, dankzij een neo-liberaal economisch beleid.

Martin Hutchinson