Khadija Arib

Pieter Kottman sluit zijn gesprek met schrijfster en PvdA-politica Khadija Arib (Boeken, 14.08.09) af met de stellige mededeling ‘Vroeger vonden rechtgeaarde sociaal-democraten gelovigen zielepoten’. Daar valt nogal wat af te dingen. Zo was Domela Nieuwenhuis, een zeer vroege sociaal-democraat, predikant, maar of die ‘rechtgeaard’ was, valt natuurlijk nog te bezien, want uiteindelijk koos hij voor het anarchisme. Recenter, 60 jaar geleden, ontstond de PvdA, met daarin ook ‘doorbraak’-socialisten die vanwege hun religieuze opvattingen voor de sociaal-democratie kozen, onder wie predikant Buskes en hoogleraar W. Banning. Misschien waren zij niet ‘rechtgeaard’, maar zij kozen gezien hun maatschappelijke positie in lastige omstandigheden voor de sociaal-democratie. Dat mevrouw Arib dat niet weet, is haar vergeven, maar nu blijkt dat zelfs een gedegen journalist als Kottman daar geen weet van heeft.

Thijs Weststrate, Oldenzaal