Inval politie A`dam was `overdreven`

Amsterdam. De grootscheepse politie-inval in een café in Amsterdam Zuidoost in 2007 deugde niet. De omvang en de aard van het politieoptreden stonden in geen verhouding tot het doel van de actie, namelijk het opsporen van illegalen en fraude. Dit concludeert de Nationale ombudsman, in een gisteren verschenen rapport. Het merendeel van de cafébezoekers ondervond volgens hem onnodig hinder van de inval. Uiteindelijk werd niemand strafrechtelijk vervolgd. De politie viel Grand Café Het Vervolg binnen in de nacht van 15 op 16 juni 2007, tijdens een Afrikaans feest. Bij de actie, die zo`n vier uur in beslag nam, waren ongeveer tachtig politieambtenaren betrokken. Politie verwachtte illegalen aan te treffen en mensen die zich bezighielden met criminele activiteiten zoals internetfraude. Van de 220 bezoekers bleken 35 inderdaad illegaal te zijn.