Geld voor peuter met taalproblemen

Den Haag, 21 aug. - Staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) wil dat de peuterspeelzaal flink goedkoper wordt voor ouders van kinderen met een taalachterstand. Zij heeft daarvoor 20 miljoen euro uitgetrokken, zegt ze vandaag in een interview met het Nederlands Dagblad. De ouderbijdrage komt daardoor op gemiddeld 105 euro per jaar. Nu is dat nog 645 euro. Dijksma wil zo de belangrijkste drempel voor ouders wegnemen om hun kind naar de zogeheten voorschoolse educatie te sturen. De maatregel is niet alleen voor allochtone kinderen bedoeld. Volgens Dijksma hebben kinderen met taalachterstand vaak wel gemeen dat het opleidingsniveau van hun ouders laag is en er thuis armoede heerst.