Boskalis rekent op Golfstaten

Boskalis verwacht te kunnen profiteren van stimuleringsplannen van overheden en de expansie van Golfstaten. Maar veel groei van de omzet en winst zit er voorlopig niet in.

Over andere bedrijven praten doet bestuursvoorzitter Peter Berdowski van Boskalis liever niet, maar hij kon het toch niet laten een plaagstootje uit te delen. De financiën zijn bij de baggeraar „plezierig”, stelde Berdowski gisteren bij de presentatie van de cijfers over het eerste half jaar. „Het is een fijnere situatie dan bij bedrijven die de afgelopen jaren een te grote expansiedrift hadden en nu in de problemen komen met hun bankconvenanten.” De baggeraar sloot onlangs een nieuwe kredietfaciliteit af ter waarde van 350 miljoen euro om investeringen en overnames te financieren. Bovendien verbeterde het bedrijf de verhouding tussen eigen vermogen en schuld.

Het mag dan wel crisistijd zijn, Boskalis doet het goed. Dat was de centrale boodschap die het bedrijf gisteren bij de presentatie van de halfjaarcijfers wilde verkondigen.

De omzet steeg van 938 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar naar 989 miljoen euro over de eerste zes maanden van dit jaar. De winst daalde licht, van 110 miljoen euro naar 102,7 miljoen. „Ondanks de economische crisis hebben wij een sterke eerste helft van het jaar gehad”, stelde Berdowski. En beleggers leken dat te beamen. Het aandeel sloot gisteren op 21,30 euro, ruim 13 procent hoger dan de slotkoers woensdag.

Vol vertrouwen sprak Berdowski gisteren over de toekomstplannen. Boskalis kan volgens hem de komende jaren profiteren van stimuleringplannen van overheden. „President Obama investeert in de VS miljarden dollars in infrastructuur”, aldus Berdowski. „Een aanzienlijk deel gaat naar het verbreden en uitdiepen van waterwegen en kustverdediging.”

Boskalis verwacht dat ook de investeringen in olie- en gashavens in het Midden-Oosten zullen aantrekken. „Een half jaar geleden was ik daar somber over”, zegt Berdowski. „Maar nu zijn er in Saoedi-Arabië, Abu Dhabi, Koeweit, Iran en zelfs Irak gunstige ontwikkelingen.” De olieprijs stijgt weer, dus olierijke landen denken weer na over investeringen, redeneert Berdowski. Alleen van Dubai verwacht Boskalis weinig. „Het gros van het werk voor baggeraars is daar afhankelijk van de vastgoedsector. Iedereen weet dat die is ingestort en dat zal wel drie tot vier jaar zo blijven.”

Boskalis wil niet alleen de nieuwe olie- en gashavens baggeren en aanleggen, het bedrijf wil ook steeds meer maritieme diensten (slepen en onderhoud) leveren. De kredietfaciliteit van 350 miljoen euro moet vooral gebruikt worden om bedrijfjes over te nemen die deze diensten leveren en om ingenieurs met verstand van olie en gas in te lijven.

Vorig jaar poogde Boskalis sleep- en bergingbedrijf Smit Internationale over te nemen. De baggeraar was vooral geïnteresseerd in de terminaldivisie, die de felbegeerde maritieme diensten levert. „De kredietfaciliteit is nadrukkelijk niet bedoeld om Smit over te nemen. En een nieuw bod is nadrukkelijk niet aan de orde, maar een bedrijf als Smit past zeker in onze strategie, misschien nog wel meer dan vorig jaar”, stelde Berdowski in een niet al te omfloerste flirt.

Maar gaat het wel zo goed als Berdowski zegt? Voor dit jaar verwacht Boskalis ongeveer evenveel winst te boeken als vorig jaar. Daarmee komt een eind aan jaren van explosieve groei. In 2004 boekte de baggeraar een winst van 30 miljoen euro op een omzet van 1 miljard. Vier jaar later, in 2008, bedroeg de winst 250 miljoen euro op een omzet van 2 miljard. Ondanks de positieve vooruitzichten voor het Midden-Oosten en stimuleringsmaatregelen verwacht Boskalis dat het hoogtepunt even is bereikt. „Vorig jaar was ook een absoluut topjaar”, stelde Berdowski. „Alles zat mee en daar is een einde aan gekomen.”

Berdowski mag graag praten over de lonkende vooruitzichten voor het leveren van maritieme diensten aan olie- en gasbedrijven, maar de baggerdivisie is nog steeds de grootste en belangrijkste tak van het bedrijf. En daar daalde de omzet het afgelopen half jaar van 823 naar 815 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde van 123,4 miljoen naar 103,9 miljoen euro. „We merken inderdaad dat private partijen terughoudender zijn en we rekenen dus op een lager volume de komende jaren”, zei de bestuursvoorzitter.

De directie van Boskalis werkt aan bezuinigingsplannen. Oudere schepen worden uit de vaart genomen, waarbij Berdowski grootschalige ontslagen uitsluit. „We moeten wel zorgen dat we onze capaciteit terugbrengen, anders komen de marges te veel onder druk te staan.”

Vooralsnog lijkt Boskalis stand te houden, maar het afgelopen half jaar werd zowel de winst als de omzet gunstig beïnvloed door opbrengsten die in de eerste helft van vorig jaar nog niet op de balans stonden. Als gevolg van de mislukte overnamepoging van Smit Internationale bezit Boskalis een kwart van de aandelen van de branchegenoot. Dit leverde Boskalis de afgelopen zes maanden 13,2 miljoen euro op.

Boskalis verkreeg eind 2008 de resterende helft van de aandelen in de Mexicaanse baggeraar Dragamex. De cijfers van Dragamex vallen bij Boskalis onder het kopje ‘thuismarkt buiten Europa’. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg de omzet uit deze markt 24 miljoen euro. Grotendeels dankzij de volledige overname van Dragamex bedroeg de omzet het afgelopen half jaar 46 miljoen euro.

De winst werd het afgelopen half jaar ook opgestuwd door een meevaller van 7,2 miljoen euro bij het project Port Rashid, een haven die Boskalis aanlegt in Dubai.

Bestuursvoorzitter Berdowski wuifde de kritiek gisteren weg. „Je kan de winst en omzet gaan pellen als een ui, maar dat kon je vorig jaar ook.” Natuurlijk ziet de opbouw van winst en omzet er elk jaar anders uit, wilde hij maar zeggen. „Wat voor de aandeelhouders telt is het eindresultaat. En dat is nu gewoon sterk, gezien alles wat er in de wereld gebeurt.”

    • Melle Garschagen