Bloeddrukmiddel helpt tegen MS

Rotterdam. Het bloeddrukverlagende middel Lisinopril helpt tegen multiple sclerose-achtige verschijnselen bij muizen. Bij MS richt het afweersysteem zich tegen het eigen zenuwstelsel. Amerikaanse onderzoekers bootsten met een injectie van een klein eiwit de auto-immuunreactie na bij muizen. Die behandeling resulteert in MS-achtige verschijnselen zoals verlamming. Muizen die Lisinopril kregen voor de MS-injectie, kregen geen MS-verschijnselen. Dieren die Lisinopril kregen nadat ze ziek waren geworden genazen van de verlamming. In de zieke gedeelten (plaques) in het brein van overleden MS-patiënten troffen de Amerikanen veel moleculen aan die de bloeddruk in het lichaam regelen zoals de angiotensinereceptor, en het angiotensine converterend enzym (ACE), waarvan Lisinopril de werking remt.