Veel minder jongens en meisjes gaan roken

In de afgelopen tien jaar is het aantal rokende middelbare scholieren in Limburg met bijna de helft afgenomen. Die afname is te zien bij alle schooltypen, en onder zowel jongens als meisjes.

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg legden in 1996, 2001 en 2005 een vragenlijst van de GGD voor aan pakweg 20.000 leerlingen van middelbare scholen in die provincie. De vragen gingen over verschillende aspecten, waaronder de rookgewoonten. Scholen van elk type deden mee, vmbo, havo en vwo. Onder toezicht van een docent vulden kinderen uit de tweede en vierde klassen de lijst in.

Twee vragen gingen over het rookgedrag. De eerste was ‘Heb je ooit gerookt (ten minste een sigaret, sigaar, of pijp)?’, en de tweede ‘Hoe vaak rook je nu?’

De resultaten van het onderzoek verschijnen binnenkort op de website van het vakblad European Journal of Public Health. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten representatief voor heel Nederland, omdat de onderzoeksgroep groot is en alle schooltypen beslaat.

De daling onder leerlingen in de tweede klas was het sterkst. Had van hen in 1996 nog bijna de helft ooit wel eens gerookt, in 2005 was dat gedaald naar minder dan een kwart. Van de vierdeklassers daalde het aandeel van kinderen dat ooit had gerookt van ruim tweederde naar minder dan de helft in die periode.

Ook het percentage kinderen dat op het moment van meten rookte, daalde sterk. Van de tweedeklassers rookte in 1996 ruim 22 procent, maar in 2005 nog maar 8 procent. In de vierde klassen zagen de onderzoekers een daling van 37,5 procent naar 22 procent.

De bevindingen passen in de dalende trend die de jaarlijkse steekproeven van Stivoro, het Nederlandse expertisecentrum voor tabakspreventie, laten zien. Net als die steekproeven zagen de Limburgers dat op het vmbo de meeste rokers zaten, op de havo minder, en op het vwo het minst.

Als de niet-rokers op latere leeftijd niet toch beginnen, voorkomt de daling in principe 11.500 gevallen van de longaandoening COPD, 3.400 gevallen van longkanker, en 1.800 hartinfarcten in de jaargroep die in 2005 13 was.