SGBB had de groei danig overschat

Verscherpt toezicht namens de overheid. Een gepeperde claim tegen de vorige bestuurder. En gisteren haakte de fusiepartner af. Hoe moet het verder met woningcorporatie SGBB?

Eerst waren er nog vier. Toen nog twee. Maar gisteren haakte ook de laatste partij af die een reddende fusie wilde aangaan met woningcorporatie SGBB in Hoofddorp.

SGBB zoekt al maanden een steunpilaar om de risico’s bij een groot aantal bouwprojecten het hoofd te bieden. „Ik wil niet zeggen dat wij terug bij af zijn, maar een oplossing is niet nabij”, zegt interim-bestuurder Karin Rosielle van SGBB. Voluit heet de corporatie Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden.

De woningcorporatie is gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen en heeft, in tegenstelling tot de meeste corporaties, een vergunning om landelijk actief te zijn. De website meldt bijvoorbeeld koop- of huurmogelijkheden in Eindhoven, Zeist, Doesburg en Leiden.

Onder de vorig jaar vertrokken directeur heeft de corporatie zijn groeimogelijkheden echter danig overschat. En wellicht is het nog erger. Rosielle bevestigt een bericht in Het Financieele Dagblad dat de corporatie een schadeclaim op de man heeft ingediend van 50 miljoen euro. „Dat is een voorlopige schatting van de schade die hij SGBB heeft berokkend. Maar ik mag geen negatieve dingen over hem zeggen, dat is eerder in een zogeheten vaststellingsovereenkomst afgesproken.”

De corporatie heeft op bankrekeningen van de ex-bestuurder en op „alles wat we verder konden verzinnen” beslag laten leggen. De zwijgplicht hangt samen met een gouden handdruk voor de ex-bestuurder waarvan Rosielle evenmin de hoogte mag vertellen.

Begin december vorig jaar benoemde de toenmalige raad van toezicht haar als interim-directeur. Vervolgens plaatste minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) de corporatie onder verscherpte controle. Hij benoemde Koos Parie, een doorgewinterde probleemoplosser in de corporatiewereld, als toezichthouder. Daarna stapten ook de meeste leden van de raad van toezicht zelf op.

De corporatie bezit zo’n 6.000 woningen maar is verplichtingen aangegaan voor nog eens 3.000 nieuwe huizen. En die verplichtingen hangen SGBB nu als een molensteen om de nek. Mensen die het dossier kennen zeggen dat de laatste weken nog nieuwe contracten en projecten zijn opgedoken die niet in de administratie van de corporatie stonden.

SGBB leek begin april gered toen de wat grotere woningcorporatie Habion, die ook gespecialiseerd is in ouderenhuisvesting, een fusie wilde aangaan. Gisteren meldde Habion echter dat de risico’s te groot zijn. „Ik vind het moedig dat Habion het heeft geprobeerd” zegt Rosielle. „Maar Habion kan de eigen financiële positie niet voor ons op het spel zetten.”

Nu staat SGBB er weer zelf voor. Rosielle praat sinds gisteren met het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie, met de financiële toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) over de mogelijkheden om de corporatie te saneren. Directeur Jan van der Moolen van het CFV bevestigt dat gesprekken worden gevoerd, maar wil geen voorschot nemen op de uitkomst. Hij maakt wel duidelijk dat eerst zekerheid moet komen over de omvang van de risico’s, over welke projecten verkocht of gestaakt kunnen worden, of er dan alsnog een fusiepartner kan worden gevonden en of er zogeheten saneringssteun moet komen. Deze steun wordt betaald door de gezamenlijke woningcorporaties.

Hoeveel geld op tafel moet komen zeggen betrokkenen gezien alle onduidelijkheden niet te kunnen becijferen. SGBB heeft nog geen jaarverslag over 2008 gepubliceerd, maar wachtte de besprekingen met Habion af voor het opstellen van de cijfers. Rosielle verwacht nu afwaarderingen op projecten van tientallen miljoenen euro. Maar de corporatie is niet in gevaar en betaalt gewoon zijn rekeningen. „Onze huurders hoeven zich geen zorgen te maken, maar ik ben bang dat zij het toch doen.”