Roken tieners is gehalveerd

In de afgelopen tien jaar is het aantal rokende middelbare scholieren in Limburg met bijna de helft afgenomen. De afname is te zien bij alle schooltypen, onder jongens en meisjes. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg vroegen in 1996, 2001 en 2005 met een vragenlijst circa 20.000 scholieren naar rookgewoonten. Kinderen uit de tweede en vierde klassen van alle schooltypen deden mee. De resultaten staan binnenkort op de website van het vakblad European Journal of Public Health. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten representatief voor heel Nederland. De daling onder tweedeklassers was het sterkst. Had van hen in 1996 nog bijna de helft ooit wel eens gerookt, in 2005 was dat gedaald naar minder dan een kwart. (NRC)