'Ploffend bedrijf snel in vizier'

Grensoverschrijdende btw-fraude kost de lidstaten van de Europese Unie jaarlijks 100 miljard euro, zo schat de Europese Commissie in Brussel. Inzage in de bestanden van elkaars belastingdiensten moet dat probleem oplossen. De Commissie doet hiertoe een voorstel aan de EU-landen. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) legt uit hoe deze informatie-uitwisseling fraude moet tegengaan.

Hoe gaat grensoverschrijdende btw-fraude in zijn werk?

„Wat we vaak zien is dat dure, kleine producten, bijvoorbeeld mobiele telefoons, in een grote vrachtauto de grens over gaan. Ze worden diverse keren verkocht tussen bv’s die door criminelen in verschillende landen zijn opgezet. De verkopers vragen btw terug, maar ergens in de keten wordt geen btw afgedragen. Voordat de belastingdiensten dit in de gaten krijgen, ‘ploffen’ de bedrijven. Ze gaan failliet en de verschuldigde belasting is niet meer te verhalen.”

Hoeveel geld loopt de Nederlandse staat hierdoor jaarlijks mis?

„Verhoudingsgewijs valt het in Nederland nog mee omdat wij een snel systeem van alarmering kennen. Als een bv zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel wordt er al een risicoprofiel opgesteld. Er worden dus rode vlaggetjes uitgezet voordat een bedrijf btw-aangifte doet. In veel andere EU-landen gebeurt dit pas na de aangifte. Over de periode 2003 - 2007 schatten wij dat Nederland 654 miljoen euro is misgelopen.”

Hoe kan inzage in de gegevens van elkaars belastingdiensten helpen?

„Je kunt dan sneller zien dat personen die in een bepaalde lidstaat al verdacht zijn, elders een nieuwe bv proberen op te zetten. Ook zie je sneller dat een bepaald bedrijf in de keten is geploft. Het komt erop neer dat als ergens btw wordt teruggevraagd, in een ander land btw moet worden afgedragen. Door goede informatie-uitwisseling zie je sneller of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ook heb je de bewijsvoering met informatie uit andere landen sneller rond.”

EU-landen zijn er vaak nogal huiverig voor dat Brussel zich met de nationale belastingsstelsels bemoeit. Gaat dit voorstel het halen?

„Het lijkt erop dat de administratieve lasten niet of nauwelijks toenemen, terwijl het fraudeprobleem kan worden opgelost. Daarom denk ik dat er veel steun zal zijn bij de lidstaten.”