Kritiek op Frans gevangenisplan

De pas aangetreden Franse minister van Justitie, Marie Alliot-Marie, heeft scherpe kritiek gekregen na haar eerste optreden tegen het hoge aantal zelfmoorden in Franse gevangenissen. Op bezoek in een gevangenis in Orléans kondigde zij deze week aan te vertrouwen op meer opleiding voor personeel, op begeleidende medegevangenen en op een ‘anti-zelfmoordkit’ voor kwetsbare gevangenen. Deze kit bestaat uit papieren pyjama’s en lakens die niet kunnen scheuren.

Het Observatoire Internationale des Prisons (OIP), bonden van gevangenispersoneel, psychiaters en gevangenisdirecteuren hebben verontwaardigd gereageerd op deze maatregelen, die volgens hen niet in verhouding staan tot de ernst van de situatie.

Elk jaar heeft Frankrijk veruit het hoogste Europese zelfmoordpercentage onder gedetineerden. Dit jaar zijn er al tussen de 81 en 92 zelfmoorden gepleegd. In juni noemde president Nicolas Sarkozy de situatie in de Franse gevangenissen „een schande”. De gevangenissen zijn verouderd en overvol, met 62.420 gedetineerden voor 51.000 plaatsen. Naar schatting een kwart heeft psychiatrische problemen, maar die worden niet tot nauwelijks behandeld.

Betrokken organisaties verwijten Alliot-Marie dat zij zich beperkt tot een rapport dat haar voorganger Rachida Dati in april al aannam en in juni, vlak voor haar vertrek uit de regering, gedeeltelijk doorvoerde. Verwacht werd dat Alliot-Marie verder zou gaan. Volgens het OIP wordt nu juist de „logica van het beleid tot in het absurde doorgevoerd”, door de zorg voor fragiele gedetineerden uit te besteden aan medegevangenen.

Psychiater Louis Albrand, opsteller van het rapport waaruit de maatregelen zijn overgenomen, noemt de omvang van het pakket „niet serieus”.