Documenten over afvaloven online

Leeuwarden, 20 aug. - De provincie Friesland heeft gisteravond correspondentie tussen haar ambtenaren en twee onderzoeksbureaus over de verstrekte milieuvergunning voor de omstreden afvaloven in Harlingen online gezet. In de in totaal 46 documenten zijn de namen van ambtenaren en persoonlijke beleidsopvattingen weggelaten. De oppositiepartijen in de Friese Staten eisten twee maanden geleden krachtens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) openbaarmaking van de stukken. Eerder wees verantwoordelijk gedeputeerde Adema (ChristenUnie) inzage af. De Reststoffen Energie Centrale (REC) wordt momenteel gebouwd aan de waddenkust. Tegen de bouw zijn 3.000 bezwaren ingediend.