Correcties & aanvullingen

Duikflessen

In de Next question Hoe krijgen ze al die lucht in duikflessen? (pagina 8, 30 juli) staat dat een duiker op grotere diepte meer lucht verbruikt omdat het volume van de lucht in de duikfles door de toenemende druk van het water steeds kleiner wordt. Dit is niet juist. Het verbruik neemt toe doordat de waterdruk op de longen steeds groter wordt.

Grafiek

De legenda van de linkertaart van de grafiek over de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance (19 augustus, pagina 13) bevat een fout. De twee laatste categorieën zijn: ‘Frankrijk’ en ‘Overig’.