CBS: werkloosheid stijgt minder snel

De werkloosheid loopt op, maar stijgt niet zo snel als de voorspellingen eerder dit jaar deden vermoeden. „Het valt mee”, zegt econoom Michiel Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat vanochtend de nieuwste cijfers presenteerde.

Op dit moment zijn 386.000 mensen werkloos, 78.000 meer dan een jaar geleden. Afgelopen maand steeg hun aantal met 13.000. Gecorrigeerd voor het seizoen is geen sprake van een stijging: gemiddeld telde het CBS 371.000 werklozen, evenveel als een maand eerder. Vergeer: „In juli lopen de werkloosheidcijfers altijd op door seizoensinvloeden. Jongeren komen dan de arbeidsmarkt op of gaan op zoek naar vakantiewerk. Als je de cijfers daarvoor corrigeert, is er nauwelijks sprake van een stijging van de werkloosheid.”

Volgens Vergeer zijn er twee oorzaken voor het uitblijven van een sterke stijging. Allereerst is het aantal jongeren dat werkloos raakt lager dan verwacht. Dat is omdat veel jongeren eieren voor hun geld kiezen en zich hebben ingeschreven voor een extra opleiding. De spectaculair gestegen aanmeldingscijfers van hogescholen en universiteiten wijzen in die richting: het aantal eerstejaarsstudenten aan Nederlandse universiteiten ligt een kwart hoger dan vorig jaar. Maar de echte effecten daarvan zijn pas over een paar maanden zichtbaar. „Veel jongeren zijn nu nog op vakantie of hebben zich ingeschreven voor drie studies tegelijk.”

Als tweede oorzaak voor het uitblijven van een sterke stijging van de werkloosheid wijst Vergeer op de regeling voor deeltijd-WW, waarmee werknemers voor een deel van hun werktijd een WW-uitkering krijgen en voor het andere deel op de loonlijst van hun werkgever blijven staan. „Zij tellen niet mee in de werkloosheidscijfers”, zegt Vergeer, „maar hun aantal is hoog. Afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen met 20.000 gestegen. Een substantieel deel daarvan gaat om deeltijd-WW. De regeling is een succes en dat dempt de werkloosheid.”

Volgens het CBS kwamen er het afgelopen half jaar desalniettemin gemiddeld 11.000 werklozen per maand bij. Het werkloosheidspercentage is inmiddels opgelopen naar 4,9 procent. Een jaar geleden was 4 procent van de beroepsbevolking werkloos.