Bankroet van Meavita kost 48 miljoen

Het bankroet van thuiszorgorganisatie Meavita kan de gemeenschap 48 miljoen kosten. Dat bedrag is de overheid gevraagd voor reorganisatie van Haagse Wijk- en Woonzorg en Thuiszorg Groningen.

Dat zijn de twee grootste onderdelen van het failliete concern. Niet eerder is voor zo’n hoog bedrag steun verleend aan de thuiszorg.

De ondernemingen in Den Haag en Groningen zijn in februari van dit jaar opgericht om de zorg van de noodlijdende Meavita-dochters in de regio voort te zetten. Ze namen toen ook het overschot aan personeel over. Voor hun afvloeiing vraagt bestuurder Van Otterloo nu 19,4 miljoen (Den Haag) en 18,9 miljoen euro (Groningen); voor andere saneringen 5,1 respectievelijk 4,1 miljoen.

In de regio Den Haag schrapt Van Otterloo 270 van de 1.360 banen, in Noord-Nederland 370 van de circa 1.300. Er moeten zo’n duizend medewerkers weg; in de zorg werken vooral parttimers. Met de bonden is een akkoord over een sociaal plan. Aanvraag voor collectief ontslag is ingediend bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Bij beide instellingen zijn kostenbesparende maatregelen genomen. Dit maakt de exploitatie in Den Haag dit jaar 3,6 miljoen euro goedkoper dan vóór het bankroet. In Groningen gaat het om 2,1 miljoen. In 2011 moeten de zorginstellingen 6 miljoen respectievelijk 5 miljoen goedkoper werken.

Frappant is dat de steunaanvraag die Van Otterloo heeft ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ruim twee keer zo hoog is als wat Meavita eerder vroeg voor sanering. De overheid wees begin 2009 een verzoek om 22 miljoen steun af. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) vond de reorganisatieplannen te slecht. Bij het faillissement zei ze via de NZa te willen bijdragen aan „opstart- en saneringskosten” van de restonderdelen.

Meavita Nederland ontstond in 2007 door fusie van grote regionale zorgbedrijven. Van meet af aan leed het concern verlies. Met 100.000 klanten en 20.000 medewerkers was Meavita een van de grootste thuiszorgorganisaties.

Achtergronden op nrc.nl/meavita