Australiërs eens over klimaatwet

Australië gaat de productie van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, verhogen tot 20 procent van het totaal in 2020. Op dit moment is dat nog 8 procent. De Senaat heeft vanmorgen ingestemd met een wet waarin dat is afgesproken. Volgende week zal het Huis van Afgevaardigden over de wet stemmen, maar dat is een formaliteit omdat de regering daar een grote meerderheid heeft. De wet gaat minder ver dan de regering van premier Kevin Rudd had gewild. In de Senaat bleek geen meerderheid voor een voorstel over emissiehandel.

Volgens minister van Klimaatverandering Penny Wong zal de uitstoot van CO2 in Australië met deze wet in 2020 nog steeds 20 procent hoger zijn dan in 2000. Daarom is het volgens haar noodzakelijk om „een forse, wettelijk vastgelegde grens te stellen aan de hoeveelheid koolstof die we produceren en degenen die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling te laten betalen”.

Dit najaar wil de regering daarom opnieuw een wetsvoorstel indienen voor invoering van emissiehandel. De liberale oppositie, die de nieuwe wet claimt als een overwinning, zegt bereid te zijn daarover te praten als de regering niet vooraf allerlei voorwaarden stelt. (Reuters, AP)