Advies: kiezer Antillen later naar stembus

De Raad van State adviseert uitstel van de Antilliaanse parlementverkiezingen. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Raad, in het kader van de opheffing van het Antilliaanse staatsverband per volgend najaar.

Volgens de Raad „ligt het alleszins in de rede dat voor verlenging van de zittingsduur” van het Antilliaanse parlement wordt gekozen via aanpassing van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, om zo alle inspanningen te richten op verkiezingen voor de beoogde nieuwe landen.

Het advies is begin deze maand door de Raad van State vastgesteld, maar nog niet gepubliceerd in afwachting van een kabinetsreactie. Een gelijksoortig wetsvoorstel van de Antilliaanse regering leidde vorige week tot consternatie op Curaçao. Volgens de Curaçaose oppositiepartijen druist uitstel in tegen democratische principes.

De nieuwe zittingsperiode van de Staten vangt eind maart 2010 aan. Met Nederland is afgesproken dat de opheffing van het Antilliaanse staatsverband uiterlijk per oktober 2010 haar beslag krijgt. Volgens de Antilliaanse premier, E. de Jongh-Elhage, zit „daarom niemand te wachten” op parlementsverkiezingen. De onuitgesproken vrees voor electorale winst van de oppositie die het staatkundig proces kan vertragen, speelt tevens een rol.

Het mogelijke uitstel van de Statenverkiezingen is het nieuwste strijdpunt van de Curaçaose coalitie- en oppositiepartijen over de staatkundige toekomst van het eiland. Bij een referendum in mei koos een nipte meerderheid voor de door de coalitiepartijen uitonderhandelde afspraken, waarbij Nederland 1,7 miljard euro van de Antilliaanse staatsschuld saneert in ruil voor meer invloed op rechtshandhaving en overheidsfinanciën. 48 procent stemde tegen voortzetting van de staatkundige onderhandelingen met Nederland.

Per oktober 2010 willen Curaçao en Sint-Maarten zelfstandige landen worden binnen het koninkrijk, een status aparte die Aruba sinds 1986 heeft. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden bijzondere Nederlandse gemeenten.

Achtergronden op nrc.nl/antillen