Maar willen weten hoe het zit

Wat is de Mexicaanse griep?

Het is een griep die wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus, dat anders is dan al bekende menselijke griepvirussen. Het virus bevat delen van varkens-, vogel- en menselijke griepvirussen. Het kan zich van mens op mens verspreiden.

Wat zijn de symptomen?

Die lijken op de gewone griep. De meest voorkomende symptomen zijn: koorts en koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest en soms diarree. Het hoesten kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen. Er kan longontsteking optreden, met ernstige ademhalingsproblemen. Door griep kunnen al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. De gevolgen van de Mexicaanse griep zijn niet anders of ernstiger dan gewone griep, alleen is de verwachting dat het aantal mensen dat de griep krijgt erg groot is.

Hoe weet je of je de Mexicaanse griep hebt?

Als je koorts hebt (38 graden Celsius of hoger) en klachten in de luchtwegen ontwikkelt, kan het Mexicaanse griep zijn.

Hoe weet je zéker of je Mexicaanse griep hebt?

Dat weet je pas na laboratoriumonderzoek. Dit onderzoek wordt in ieder geval uitgevoerd bij mensen die met vermoeden van Mexicaanse griep opgenomen worden in het ziekenhuis én bij zwangere vrouwen in de laatste drie maanden van de zwangerschap met een vermoeden van Mexicaanse griep. Bij andere mogelijk besmette personen zal de behandelend arts bepalen of laboratoriumonderzoek nodig is.

Als ik het heb, wat moet ik dan doen?

Blijf thuis, drink voldoende en bedek je neus en mond als je niest, het liefst met een papieren zakdoek. Gooi deze na gebruik direct weg en was je handen. Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Voor vrouwen die zwanger zijn, voor kinderen jonger dan twee jaar en voor mensen die jaarlijks een oproep voor de griepprik krijgen geldt: bel met de huisarts als zich koorts en luchtwegklachten ontwikkelen.

Wat gebeurt er als bij iemand Mexicaanse griep wordt vastgesteld?

Het beste is als de patiënt thuis kan blijven. Mocht de patiënt opgenomen moeten worden in een ziekenhuis, dan wordt hij geïsoleerd verpleegd.

Kan je de Mexicaanse griep voorkomen?

Ja, met een vaccin. En de Nederlandse overheid heeft dat vaccin ook besteld: 34 miljoen stuks, genoeg voor twee prikken per Nederlander. Maandag werd echter bekendgemaakt dat niet iedereen dit vaccin krijgt, dat vindt de overheid niet nodig. Nu is het advies dat alleen risicogroepen zoals ouderen, diabetespatiënten en mensen met hartaandoeningen en luchtwegklachten, alsmede verplegend personeel, een inenting krijgen. In september komt er een vervolgadvies. Dan zouden ook andere bevolkingsgroepen zoals kinderen en adolescenten in aanmerking kunnen komen voor een vaccinatie. Er is nog veel onduidelijk over de vaccinatie, onder meer doordat weinig bekend is over bijwerkingen. Maar ook doordat ook huisartsen mogen bepalen of iemand een vaccinatie krijgt. De vaccins worden vanaf eind oktober geleverd.

Als je bent geïnfecteerd, zijn er dan geneesmiddelen tegen de Mexicaanse griep?

Griep is een ziekte waarvoor over het algemeen geen behandeling nodig is. Sommige groepen risicopatiënten krijgen toch virusremmers voorgeschreven, om het optreden van complicaties te voorkomen. Hiervoor wordt Tamiflu gebruikt.

Helpt het om preventief Tamiflu in te nemen?

Nee.

Helpt het dragen van een mondkapje?

Dat helpt wel om andere mensen niet te besmetten als je het zelf hebt. Maar zelfs daarop is geen garantie.

Zijn er groepen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van Mexicaanse griep?

Het lijkt erop dat mensen met een hoog risico op de jaarlijkse griep (zoals ouderen, mensen met hart- en longaandoeningen, nierziekten of diabetes) ook een verhoogd risico hebben op een ernstige vorm van Mexicaanse griep. Mogelijk lopen ook vrouwen in de laatste drie maanden van hun zwangerschap, kinderen jonger dan twee jaar en mensen met immuunstoornissen een verhoogd risico op complicaties.

Hoe kan het griepvirus worden overgedragen?

De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Wordt iedereen ziek die besmet is?

Nee. Sommige mensen zijn wel met het virus geïnfecteerd en zijn besmettelijk, zonder ooit ziek te zijn geweest.

Kun je doodgaan aan de Mexicaanse griep?

Ja. Ook aan de gewone griep overlijden mensen (jaarlijks ongeveer duizend in Nederland).

Geeft het doormaken van ‘gewone griep’ bescherming tegen de Mexicaanse griep?

Het doormaken van gewone griep geeft altijd enige restbescherming tegen griepvirussen die het jaar daarop circuleren. Je zou verwachten dat dit ook voor de Mexicaanse griep geldt. Omdat het normale griepseizoen nog niet is begonnen, weten we dit echter nog niet zeker.

Kan je twee keer Mexicaanse griep krijgen?

Nee, tenzij het virus drastisch verandert. Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor.

Hoe verloopt de ziekte in Nederland?

De meeste mensen die de ziekte hebben gehad, zijn inmiddels weer hersteld.

Heeft de Mexicaanse griep iets met de Q-koorts te maken?

Nee.

Bron: RIVM