Kwart claims hypotheken afgewezen

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie, heeft vorig jaar een kwart van de claims van banken op het fonds afgewezen, een forse toename vergeleken met vorig jaar.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als de eigenaar van een huis met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gedwongen wordt het huis met verlies te verkopen, zoals via een executieveiling, blijft de eigenaar noch de bank met de restschuld zitten, aangezien die wordt vergoed door het waarborgfonds.

Vorig jaar dienden banken in totaal 927 declaraties (voor 32 miljoen euro) in voor vergoeding. Daarvan zijn er 674 gehonoreerd (19,2 miljoen euro), 224 zijn afgewezen of er was geen sprake van een restschuld. 24 zaken zijn nog in behandeling. Daarmee is 24 procent van de claims geheel of gedeeltelijk afgewezen. Vorig jaar was dit nog 14 procent.

Volgens het Waarborgfonds zijn banken in het verleden, bij het aangaan van de hypotheek, niet zorgvuldig geweest bij het beoordelen van de aanvraag voor de hypotheek met NHG. Het waarborgfonds schrijft in het jaarverslag dat banken „in het belang van de borg” moeten handelen. Dit betekent dat een bank moet onderzoeken of de aanvrager een registratie heeft bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Ook moet een bank onderzoeken of de taxatiewaarde van het huis, zoals in het taxatierapport, realistisch is.

De hypotheken waarvoor de vergoeding is afgewezen zijn vooral aangegaan in de periode 2003-2006 toen banken in felle concurrentie waren verwikkeld om hypotheken te verkopen. Het betreft voornamelijk hypotheken op huizen in Den Haag en Rotterdam.

In die steden vond precies in die tijd grootschalige hypotheekfraude plaats waarbij de waarde van huizen met NHG-hypotheken kunstmatig werden opgedreven via valse taxaties. Ook konden kopers, tegen de regels in, meerdere huizen kopen met NHG-garantie om deze te verhuren, zonder dat de banken dit controleerden.