Fusie corporaties niet verantwoord

Houten/Hoofddorp, 19 aug. - Een voorgenomen fusie tussen de woningcorporaties Habion uit Houten en SGBB uit Hoofddorp gaat niet door. Uit accountantsonderzoek bij het SGBB is gebleken dat een samengaan financieel niet verantwoord is, maakten de corporaties vandaag bekend. SGBB is, mede door onverantwoorde commerciële activiteiten, in grote financiële problemen geraakt. Een fusie had uitkomst moeten bieden. De combinatie van de corporaties zou echter onvoldoende in staat zou zijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen.