Fonds wijst meer hypotheekclaims af

Rotterdam, 19 aug. - Het Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie, heeft vorig jaar 40 procent van de claims van banken op het fonds afgewezen, een forse toename vergeleken met vorig jaar. Pagina 11