Eureko weer in zwarte cijfers

Verzekeraar Eureko heeft nogmaals fors op zijn beleggingsportefeuille moeten afboeken in het eerste half jaar van 2009. Maar het moederbedrijf van maatschappijen als Interpolis, Centraal Beheer en FBTO boekte in het eerste halfjaar slechts een kleine winstdaling naar 115 miljoen euro.

Dat heeft Eureko vanmorgen bekendgemaakt. De winst daalde met 7 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008, toen Eureko nog winst maakte. In de tweede helft van vorig jaar werd Eureko hard geraakt door de kredietcrisis, waardoor het over heel 2008 een verlies leed van 2,1 miljard euro. Dat werd vooral veroorzaakt door afboekingen van ruim 1 miljard euro op deelnemingen in de verzekeraars Millennium BCP in Portugal en F&C Asset Management in Groot-Brittannië en door verliezen op de beleggingen.

In de eerste helft van dit jaar leed Eureko nog eens voor 340 miljoen euro aan beleggingsverliezen. Als de invloed daarvan buiten beschouwing wordt gelaten, zo stelde de verzekeraar vanmorgen, dan is de winst van het operationele bedrijf met 25 procent gestegen. Eureko heeft in de afgelopen maanden zijn beleggingsportefeuille flink veranderd door meer in vastrentende waarden als staatsobligaties te investeren en minder in aandelen.

„Wij zijn goed onderweg met het herstel en de versterking van ons bedrijf in moeilijke omstandigheden”, zei financieel directeur Gerard van Olphen vanmorgen in een telefonische toelichting. Grootaandeelhouders Rabobank en de Vereniging Achmea sprongen in februari bij met een kapitaalinjectie van 1 miljard euro, waardoor Eureko geen overheidssteun nodig had. De financiële positie is daarmee verstevigd.

Van Olphen stelde dat Eureko op koers ligt met de eerder aangekondigde saneringen. Bij het bedrijf zijn dit jaar ruim 1.000 arbeidsplaatsen verdwenen. Daarbij gaat het vooral om ingehuurde medewerkers. Tot 30 juni heeft Eureko 40 miljoen euro aan kostenbesparingen behaald van de beoogde 100 miljoen. Van Olphen zei optimistisch te zijn dat de doelstelling om in 2011 300 miljoen te besparen gehaald zal worden.