Betoger tegen Obama mag wapen dragen

Het Witte Huis heeft gisteren het recht van burgers verdedigd om openlijk vuurwapens te dragen in de buurt van president Obama, zolang ze de lokale wapenwetgeving daarbij niet overtreden.

Vorige week doken bij enkele optredens waar Obama zijn plannen voor de hervorming van de zorg uiteenzette gewapende betogers op. Obama’s plannen hebben de politieke tweespalt in de VS de afgelopen weken hoog doen oplaaien. Voorvechters van vrij wapenbezit maken zich daarnaast al langer zorgen dat de regering hun rechten zou willen inperken.

In New Hampshire hield zich vorige week nabij de school waar Obama die dag optrad een man op met aan zijn been een pistool gebonden. Hij droeg een bord met de tekst: ‘Het wordt tijd de boom van de vrijheid water te geven’, dit naar een bekend citaat van Thomas Jefferson dat „de boom van vrijheid regelmatig verfrist moet worden met het bloed van patriotten en tirannen”. De man werd door de politie weggestuurd.

Een andere man die in de school voorbij een veiligheidscontrole was geglipt, werd wel opgepakt. Hij bleek in zijn auto een pistool zonder vergunning te hebben liggen.

Vervolgens doken in Arizona dit weekeinde verscheidene gewapende betogers op, onder wie een man met een semi-automatisch AR-15-geweer. In de staat is het toegestaan openlijk met zulke en andere wapens rond te lopen.

De Secret Service, die de president beveiligt, noemt de betogers „een relatief nieuw fenomeen”, maar stelde dat de veiligheid van Obama niet in gevaar is. Als de president optreedt, dan wordt zijn directe omgeving federaal grondgebied, waarbinnen soepele lokale wapenwetten vervallen.