Australische overheid maakte fouten bij aanpak bosbranden

Het waarschuwingssysteem voor bosbranden in de Australische staat Victoria is tekortgeschoten tijdens de grote bosbranden een half jaar geleden, waarbij 173 mensen om het leven kwamen. De overheid moet meer benadrukken hoe gevaarlijk het is om niet te vluchten teneinde het eigen huis te blijven beschermen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het voorlopige rapport van de Koninklijke Commissie voor de Victioriaanse Bosbranden 2009, die de handelwijze van de overheid onderzoekt. De commissie sprak met slachtoffers, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van hulpdiensten. De bosbranden waren de dodelijkste in de Australische geschiedenis.

De waarschuwingsinformatie die via televisie en radio werd uitgezonden in de aanloop naar de branden op 7 februari, was niet duidelijk genoeg, concludeert de commissie. Zo was er onduidelijkheid over de locatie en de ernst van de branden. Voor sommigen kwamen de waarschuwingen zo laat dat ze nauwelijks tijd hadden om te reageren. Relevante websites waren overbelast en 80 procent van de telefoontjes naar de informatielijn werd niet beantwoord.

Ook het ‘blijf-of-vertrek’-beleid werd door de commissie kritisch bekeken. Volgens dit beleid adviseert de overheid bewoners een keuze te maken: blijven om met veel water het eigen huis tegen de brand te beschermen, of op tijd vertrekken. De commissie concludeert dat de overheid te weinig heeft benadrukt hoe risicovol het is om te blijven en dat het in alle gevallen het veiligst is om het huis tijdig te ontvluchten. Ook zou de overheid duidelijk moeten maken dat niet alle huizen te beschermen zijn tegen branden, en zou zij bewoners moeten helpen vast te stellen wat in hun geval de beste optie is.

De commissie kreeg weinig steun voor het idee van gedwongen evacuatie. Daarom is het belangrijk om inwoners beter te informeren en veilige schuilplaatsen aan te wijzen als mensen op het laatste moment alsnog hun huizen moeten ontvluchten.

Lees het voorlopige rapport via nrc.nl/buitenland