Protest tegen huwelijkswet Afghanistan

Activisten voor vrouwenrechten in Afghanistan hebben scherp geprotesteerd tegen een wet die mannen toestaat om hun vrouwen geld en voedsel te onthouden wanneer ze geen seks met hen willen hebben.

De omstreden wet, die alleen geldt voor de shi’itische minderheid, blijkt vorige maand door president Karzai per decreet te zijn afgekondigd. Daar werd toen geen ruchtbaarheid aan gegeven. Het parlement kan zich er nog over uitspreken, maar tot die tijd is de wet van kracht.

Een eerdere versie van de wet stond verkrachting binnen het huwelijk toe. Maar na diplomatieke protesten uit het westen en een demonstratie van vrouwen in Kabul beloofde president Karzai de omstreden wet te zullen aanpassen.

De herziene versie lijkt volgens critici nog te veel op de oude wet. Zo is er de bepaling dat een man voor zijn vrouw moet zorgen en haar financieel moet onderhouden, maar dat dit niet nodig is als zij weigert „zich te onderwerpen aan haar mans redelijke seksuele verlangens”. Behalve in „extreme omstandigheden” moeten vrouwen toestemming van hun echtgenoten hebben om het huis te verlaten.

Parlementslid Shinkai Kharokhel, die nauw betrokken was bij de huwelijkswetgeving, vernam via vrienden en buitenlandse ambassades dat de wet zonder verder debat van kracht is geworden. „Ik ben geschokt”, zei ze gisteren.

Zij en andere parlementariërs vermoeden dat Karzai de wet tijdens het parlementaire reces getekend heeft, om nog voor de presidentsverkiezingen van donderdag de steun te verwerven van een machtige shi’itische leider.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelt dat Karzai „in een ongelooflijk handeltje Afghaanse vrouwen verkoopt in ruil voor de steun van fundamentalisten bij de verkiezingen”. Gisteren hekelde ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Verhagen de wet. „Het is een wet die niet voldoet aan internationale standaarden én niet aan de Afghaanse grondwet zelf.”

Het presidentiële paleis in Kabul werd vandaag getroffen door een granaat, waarbij geen doden of gewonden vielen. Wel kwamen elders in de stad vijf mensen om bij een zelfmoordaanslag. In Uruzgan, zo’n 35 kilometer ter noorden van de hoofdstad Tarin Kowt, bracht een zelfmoordenaar drie Afghaanse militairen en een burger om.

De NAVO zal in deze verkiezingsweek haar offensieve operaties stilleggen, aldus een woordvoerder. (AP, AFP, Reuters)