Predestinatie

Voor de laatste seizoensaflevering van Meniscus & Co mogen we met enige hulp van boven een wel heel bijzondere gast in onze plattelandsstudio ontvangen. Sportliefhebber, blijft gekluisterd aan uw transistortje, hier is Paul D. Wolfe, hulppredikant van de Presbyterian Church of America en Lance Armstrong-criticaster. Welkom Paul D. Wolfe.

„Nee, welkom aan u, in het oog van de Waarheid.”

U loopt hard van stapel, mijnheer Wolfe. Laten we…

„Noemt u me maar gewoon Paul D. Dan praten we met iets meer ontspanning.”

Laten we naar uw Armstrong- essay gaan waarin u…

„Volgende maand verschijnt een boek van mijn hand: ‘My God Is True. Lessons Learned Along Cancer’s Dark Road’.”

Een boek dat volgende maand verschijnt, heb ik uiteraard nog niet gelezen. In het essay noemt u…

„Noem ik de inzet van Lance Armstrong voor de kankerbestrijding armoedig, zelfgenoegzaam, ondankbaar en hulpeloos. En dat is nog maar een kernachtige samenvatting.”

Wat u gemeen heeft met Armstrong is dat u kanker heeft overwonnen.

„Dat is zeer juist. En ik kan u verzekeren dat mijn overwinning van een ander kaliber is dan die van Armstrong. Enfin, het staat allemaal in mijn boek.”

Kunt u, vooruitlopend op de publicatie, niet een tipje van de sluier oplichten voor onze trouwe luisteraars, Paul D?

„Het is dat u zo aandringt. Kijk, in onze kerk draait alles om predestinatie. Sinds Adam is de mensheid in zonde gedompeld. Maar de Allerhoogste heeft beschikt dat een precies aantal zielen in aanmerking komen voor verlossing. De rest zal het moeten doen met een verblijf in een hel waarvan ik de beschrijving uw gevoelige luisteraars zal besparen.”

Ik begrijp dat u positief gepredestineerd bent?

„U bent snel van begrip.”

Toch heeft de vreselijke ziekte u in een onverkwikkelijke hel gestort.

„Gods oogmerken lijken ondoorgrondelijk, maar zijn het niet. Hij leerde me een lesje in gepredestineerde nederigheid.”

Uit uw essay begrijp ik dat Lance Armstrong dat lesje heeft gemist.

„Wat heeft hij niet gemist? Laat me duidelijk zijn, Lance Armstrong is een zelfverklaarde atheïst. U kent vast die uitspraak van hem: ‘Als God bestond, zou ik nog twee kloten hebben’. Ik mis ook dingen aan mijn lijf, maar voor alles wat er nog wel aan zit, prijs ik God.”

Lance Armstrong is geen gepredestineerde ondanks de goede werken voor de mensheid in zijn Livestrong-organisatie?

„U moet kankerbestrijding in het juiste perspectief zien. Een genezen mens is nog geen geredde ziel.”

‘Ik bewonder en beween hem’, schrijft u. Stel dat Lance Armstrong opeens het licht ziet, en op het deurtje klopt van de Presbyterian Church of America. Ontvangt u hem dan met open armen?

„Ik smeek de Vader al jaren om een dergelijke stunt.”