NIBC haalt 3 mld aan spaargeld op

Nederlandse particulieren hebben het eerste half jaar drie keer meer spaargeld ondergebracht bij zakenbank NIBC. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die vandaag zijn gepresenteerd. De winst van de bank in het tweede kwartal is weggesmolten.

Eind 2008 had NIBC nog voor 1 miljard aan spaargeld aangetrokken, nu is dat opgelopen tot 3 miljard euro. Dat is ongeveer eenvijfde van de totale hoeveelheid geld die de bank dit jaar heeft binnengehaald.

In de tweede helft van vorig jaar besloot NIBC spaargelden van Nederlandse particulieren aan te trekken, normaal gesproken geen markt voor een zakenbank. De bank was voor het aantrekken van zijn gelden volledig afhankelijk van de financiële markten, die door de kredietcrisis op slot waren gegaan.

In februari trok NIBC ook in Duitsland spaargeld van particulieren aan. De bank wilde vanmorgen niet zeggen om hoeveel geld het in Duitsland gaat.

In de komende periode wil NIBC, dat twee keer geld binnenhaalde door met staatsgaranties voor 3 miljard aan obligaties uit te geven, geld aantrekken door pandbrieven te verkopen waarbij Nederlandse hypotheken als onderpand gelden.

NIBC boekte over het eerste half jaar van 2009 een nettowinst van 15 miljoen euro. Daarvan werd 14 miljoen in het eerste kwartaal behaald en slechts 1 miljoen in het tweede kwartaal. In het eerste half jaar van 2008 maakte NIBC een winst van 109 miljoen euro. De bank schrijft de dalende winst toe aan de afschrijvingen op bedrijfsleningen en beleggingen en aan teruglopende rentebaten.

De nettorentebaten zijn gedaald door de hoge buffer die NIBC aan liquide middelen aanhoudt, en door de hoge prijzen voor het aantrekken van geld. Volgens bestuursvoorzitter Jeroen Drost heeft zijn bank de spaarrentes met vertraging naar beneden bijgesteld ten opzichte van de rente die de bank op de financiële markten betaalt. Dat wil Drost de komende maanden aanpassen.

Drost zei vanmorgen tevreden te zijn over de verhoging van de doelmatigheid en het terugdringen van de kosten bij NIBC, maar noemde de financiële en economische omstandigheden „nog steeds uitdagend”.

NIBC was in de zomer van 2007 de eerste Nederlandse bank die in problemen kwam in de kredietcrisis. Ze stootte destijds direct de problematische Amerikaanse hypothekenportefeuille af en wijzigde zijn strategie.

De voormalige investeringsbank van de overheid handelt niet meer voor eigen rekening en risico op de financiële markten en richt zich nu op financiering en advisering van bedrijven en op gespecialiseerde financieringen.