Isotopen en Petten

Minister Cramer (VROM, PvdA) stelt terecht dat de productie van isotopen een commerciële activiteit is (NRC Handelsblad, 15 augustus). Het verbaast mij dan ook dat de minister tegelijkertijd gedoogt dat de reactor in Petten in bedrijf mag zijn. De veiligheid van kernreactoren is erop gebaseerd dat scheuren in het reactorvat of leidingen ontdekt worden voordat deze lekkage geven. In Petten is dat niet gebeurd. Een groter ongeluk heeft daar dan ook een veel hogere waarschijnlijkheid dan acceptabel is. Versnellers (o.a. cyclotrons) kunnen ook isotopen produceren voor medische toepassingen en aan de vraag voldoen. In plaats van een nieuwe reactor lijkt het mij veiliger een aantal versnellers speciaal voor de productie van medische isotopen te bouwen. Maar dit zullen ziekenhuizen of commerciële partijen moeten doen.