Defensie heeft twee keer zoveel sollicitanten

Het Ministerie van Defensie heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel sollicitanten als in dezelfde periode van 2008. Deze toename is volgens Defensie toe te schrijven aan de economische crisis die vorig najaar uitbrak én aan de vernieuwde wervingscampagnes van het leger.

In de eerste zes maanden van 2008 meldden zich 7.354 sollicitanten. Dit jaar waren dat er in dezelfde periode 13.317. Het grootste deel daarvan, ruim 8.000 mensen, solliciteerde bij de landmacht, het grootste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. „Voor de nieuwe campagnes gaan we vaker langs bij scholen en evenementen. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Verder heeft Defensie meer mogelijkheden gecreëerd die het werken voor jonge ouders in het leger aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld het aanbieden van kinderopvang op een aantal kazernes en de mogelijkheid voor ouders met jonge kinderen één keer te worden vrijgesteld van uitzending naar het buitenland. Ook wordt er volgens de woordvoerder meer aandacht besteed aan loopbaanperspectieven voor militairen die na een poosje een baan in de burgermaatschappij willen.

Of de verdubbeling van het aantal sollicitanten ook betekent dat er twee keer zoveel mensen worden aangenomen, is niet duidelijk. „Er valt normaal gesproken tussen de 40 en 45 procent af. Of dat nu anders is, weet ik nog niet”, aldus de woordvoerder. De plotselinge toeloop heeft ertoe geleid dat Defensie de stroom sollicitanten niet aankan en de wachttijd voor keuringen is opgelopen. „Normaal staat er voor kandidaat-soldaten vier weken voor het traject van solliciteren tot de uitslag. Nu is dat opgelopen tot zes à zeven weken.”

Defensie heeft extra keuringsartsen en psychologen aangetrokken om de wachttijd terug te brengen. De kans bestaat dat sollicitanten afhaken, „Dat willen we niet. Mensen willen zo snel mogelijk zekerheid over hun toekomst.”