Collegebanken vol door crisis

Het aantal aanmeldingen voor de Nederlandse universiteiten is dit jaar met 11.000, een kwart, gestegen. In totaal meldden zich ruim 56.000 studenten aan. De vereniging van universiteiten VSNU bevestigt dat bericht van het NOS Journaal. De veertien universiteiten verwachten grote organisatorische en financiële problemen door de stijging. De stijging komt door de crisis, denkt VSNU. Jongeren willen langer doorleren, omdat de kansen slecht zijn op de arbeidsmarkt. Veel jongeren die niet een diploma haalden, zouden nu alsnog voor een studie kiezen. Ook de nieuwe Wet Investeren in Jongeren, die vanaf 1 oktober van kracht gaat, zou bijdragen. De wet garandeert een baan of opleiding voor werkloze jongeren. Wie een werk- of leeraanbod weigert, verspeelt zijn uitkering. Omdat er nu weinig werk is, kiezen jongeren voor een studie. Het aantal aanmeldingen voor hbo-opleidingen ligt ook hoger dan in 2008, voorlopig 18 procent. (ANP)