Coalitie oneens over Westerschelde-zaak

Coalitiepartijen PvdA en CDA zijn het oneens over de oplossing van het conflict met België over het uitdiepen van de Westerschelde. België vindt dat Nederland zijn belofte niet nakomt over verdieping van de vaargeul naar Antwerpen.

De Raad van State (RvS) schortte eind juli in een voorlopige uitspraak de uitdieping van de geul op, omdat onzeker is of de „natuurlijke kenmerken van het gebied” niet worden aangetast. In afwachting van een definitieve uitspraak probeert het kabinet de bezwaren te weerleggen.

Tweede Kamerlid Lia Roefs (PvdA) zegt dat België „de publieke opinie bespeelt” en er „een hele hype” van maakt. „Politiek Vlaanderen probeert hier een slaatje uit te slaan.” Ze wacht af of het kabinet de bezwaren van de Raad van State kan weerleggen. „Lukt dat niet, dan zetten we als alternatief de Hedwigepolder onder water.” Het onder water zetten van deze Zeeuwse polder was volgens een commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels de beste mogelijkheid om de natuur te compenseren. Maar het kabinet wees dat in april af, net als PvdA en CDA. Nijpels zei toen al dat „het kabinet met dit besluit het moeras intrekt”. CDA-Kamerlid Koppejan is tegen ontpoldering van de Hedwigepolder: „Dat is absoluut geen optie.” Ook hij verwacht dat het kabinet het huidig plan beter kan onderbouwen. Zo niet, dan doemt een scenario als een noodwet op. „In elk geval moet de uitdieping snel worden gerealiseerd. Onze Vlaamse buren zijn terecht zo boos.”