China ziet noodzaak CO2-reductie

Twee dagen nadat een van de hoogste klimaatonderhandelaars van China nog liet weten dat de CO2-uitstoot in zijn land pas na 2050 zal dalen, hebben Chinese deskundigen gisteren een rapport gepubliceerd met voorstellen voor een snellere Chinese aanpak van klimaatverandering.

In het rapport 2050 Chinese energie en CO2-emissies wordt gepleit voor een geleidelijke invoering van meetbare emissiedoelstellingen. China zou volgens de auteurs, onder wie ook overheidsfunctionarissen, moeten beginnen met ‘relatieve’ doelen, waarin vooraf een maximale intensiteit van de CO2-uitstoot voor economische activiteiten wordt vastgelegd. Later zouden dan ‘absolute’ doelen kunnen worden gesteld, in combinatie met handel in emissierechten.

Ook stellen de auteurs voor om vanaf 2010 belasting te heffen op de uitstoot van CO2, aanvankelijk 100 yuan (bijna 10 euro) per ton, oplopend naar 200 yuan in 2030.

Als China niets doet aan het terugdringen van broeikasgassen zal het land volgens Jiang Kejun van het Energie Onderzoek Instituut in 2040 jaarlijks 3,5 miljard ton koolstof produceren, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2007. Toen was de uitstoot 1,8 miljard ton (ter vergelijking: in de VS bedroeg die in 2007 1,6 miljard ton)

Bij een bescheiden aanpak zou de uitstoot beperkt kunnen worden tot 2,4 miljard ton in 2050. Een krachtig beleid, volgens Jiang „moeilijk, maar mogelijk”, zou leiden tot een maximale uitstoot in 2030 van rond 2,2 miljard ton en daarna een reductie tot 1,4 miljard ton in 2050. (Reuters)

Meer over China’s klimaatbeleid op nrc.nl/klimaat