Advocaat Texas laat: cliënt dood

Had hij maar een paar uurtjes meer tijd gehad. Dan had hij de terdoodveroordeelde Michael Wayne Richard misschien kunnen redden. Maar die tijd kreeg de Texaanse advocaat niet van de rechter. En dus is zijn cliënt nu dood. Reden om de rechter zelf voor het gerecht te slepen. Sharon ‘killer’ Keller stond gisteren in San Antonio terecht. Richard, veroordeeld voor verkrachting en moord, werd in 2007 om 20.23 geëxecuteerd. Diezelfde dag echter besloot het Hooggerechtshof een zaak in Kentucky te herzien omdat er vragen waren over de dodelijke injectie. De advocaat zag daarin een basis voor beroep. Hij haastte zich om het papierwerk in orde te brengen, maar had problemen met zijn e-mail. Om kwart voor vijf belde hij de rechtbank met de vraag om extra tijd. Maar die liet hem weten dat „wij om vijf uur sluiten”. Keller zei later dat haar geen reden voor het uitstel was gegeven. Anders had ze het wel „willen overwegen”. (AP)