Zes van de 700 fulltime bestuurders

1. Student technische informatica Frederik Mijnhardt (24), voorzitter Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca (600 leden). 2. Psychologiestudent Dirk Schrijver (24), voorzitter Amsterdamsch Studenten Corps (3.300 leden). 3. Bouwkundestudent Evert Willeumier (22), voorzitter Delftsch Studenten Corps (1.500 leden).4. Politicologiestudent Maurits de Jongh (22), voorzitter Leidse Studentenvereniging Minerva (1.400 leden). 5. Rechtenstudent Gerard Oosterwijk (24), voorzitter Landelijke Studenten Vakbon Voorzitter/praese Frederik Mijnhardt van de Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca. Foto; Peter de Krom Krom, Peter de

Iets meer dan 10 procent van de Nederlandse studenten is lid van een studentengezelligheidsvereniging, zegt de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Deze 40.000 studenten zijn verspreid over 55 verenigingen.

Maar dit is slechts het topje van de ijsberg, weet de voorzitter van de LKvV, Lex de Jongh. Er zijn namelijk ook nog zeker vijftig onafhankelijke disputen, nog meer studentensportverenigingen (van roeien tot klimmen) en nog veel meer studieverenigingen (elke faculteit, studierichting en specialisatie heeft vaak een eigen vereniging) die door en voor studenten worden bestuurd.

Er zijn ruim 700 studenten die fulltime bezig zijn deze verenigingen in goede banen te leiden. Dat zijn dus studenten die hun studie een jaar vertragen om een bestuursfunctie te vervullen.

Een studentenbestuur bestaat minimaal uit een praeses (ook wel voorzitter, rector of president genoemd), een secretaris (ook wel abactis genoemd) en een penningmeester (ook wel quaestor, thesaurier of fiscus genoemd). Andere veel voorkomende functies binnen een bestuur zijn vicevoorzitter, commissaris intern en commissaris extern. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden algemeen lid genoemd.

Vooral gezelligheidsverenigingen maken vaak onderscheid tussen het algemeen bestuur (senaat) en het dagelijks bestuur (sociëteitsbestuur). De senaat houdt zich bezig met beleidsvoering en het sociëteitsbestuur met uitvoerende taken.

Op deze pagina’s wordt het studentenleven de komende twee weken in beeld gebracht.