Leger Zwitserland eenderde kleiner

Genève, 17 aug. - Zwitserland wil zijn leger met eenderde inkrimpen. Dat heeft de minister van Defensie Ueli Maurer aangekondigd in de Sonntagszeitung. Nu bestaat het Zwitserse leger nog uit 120.000 dienstplichtigen en beroepsmilitairen en 80.000 reservisten. Die aantallen worden teruggebracht tot respectievelijk 80.000 en 40.000. De inkrimping moet binnen tien tot twaalf jaar zijn afgerond. De dienstplicht wordt niet afgeschaft. Het neutrale Zwitserland is sinds de negentiende eeuw niet meer bij een gewapend conflict betrokken geweest.