Hugo Chávez stelt onderwijs in dienst van socialisme

Caracas, 17 aug. - De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft zaterdag een nieuwe, omstreden wet afgevaardigd waardoor het onderwijs in het land voortaan op socialistische leest geschoeid zou moeten zijn. Volgens de nieuwe wet moet het onderwijs voortaan ”bevrijdend” zijn en bijdragen aan ”de schepping van de nieuwe vrouw, van de nieuwe man, van de socialistische maatschappij”. De wet neemt de negentiende-eeuwse vrijheidsstrijder Simón Bolívar, naar wie Chávez zijn links-nationalistische politiek heeft vernoemd, daarbij als voorbeeld, onder meer teneinde de ”koloniale ketenen te verbreken”. De oppositie, academici, studentenbewegingen, particuliere scholen en oudergroepen verzetten zich sterk tegen de wet.