Defensie: twee keer zo veel toeloop

Defensie heeft in de eerste helft van dit jaar twee keer zoveel sollicitanten als in dezelfde periode van 2008. Deze toename is volgens Defensie toe te schrijven aan de economische crisis die vorig najaar uitbrak én aan de vernieuwde wervingscampagnes van het leger.

In de eerste zes maanden van 2008 meldden zich 7.354 sollicitanten bij Defensie aan. Dit jaar waren dat er in dezelfde periode 13.317. Het grootste deel daarvan, ruim 8.000 mensen, solliciteerde bij de landmacht, het grootste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

„De crisis speelt daarbij een rol, maar ook onze nieuwe campagnes. En we gaan veel meer langs bij scholen en evenementen. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen”, zo stelt een woordvoerder van het ministerie in een toelichting.

Verder heeft Defensie meer mogelijkheden gecreëerd die het werken voor jonge ouders in het leger aantrekkelijker zouden moeten maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kinderopvang die op een aantal kazernes wordt aangeboden en de mogelijkheid voor ouders met jonge kinderen één keer te worden vrijgesteld van uitzending naar het buitenland. Ook wordt er volgens de woordvoerder meer aandacht besteed aan loopbaanperspectieven voor militairen die na een poosje een baan in de burgermaatschappij willen. Hierdoor wordt men minder afgeschrikt om in het leger te gaan.

Of de verdubbeling van het aantal sollicitanten ook betekent dat er twee keer zoveel mensen worden aangenomen, is nog niet duidelijk. „In een krappe arbeidsmarkt is de keuze voor Defensie een zeer bewuste keuze”, aldus de woordvoerder. Of dat nu minder het geval is, kan hij nog niet zeggen. „Er valt normaal gesproken tussen de 40 en 45 procent af. Of dat nu anders is, weet ik nog niet.”

De plotselinge toeloop heeft ertoe geleid dat Defensie de stroom sollicitanten niet aankan en de wachttijd voor keuringen is opgelopen. „Normaal staat er voor kandidaat-soldaten vier weken voor het traject van solliciteren tot de uitslag. Nu is dat opgelopen tot zes à zeven weken.”

Defensie heeft nu extra keuringsartsen en psychologen aangetrokken om de wachttijd terug te brengen. De kans bestaat dat sollicitanten afhaken, of dat veel gebeurt is niet duidelijk. „Maar we willen dat gewoon niet. Mensen willen zo snel mogelijk zekerheid over hun toekomst.” Defensie heeft op dit moment 7.000 „militaire vacatures.”