Census in Irak geannuleerd om spanningen

De Iraakse regering heeft haar plan opgegeven om in oktober voor het eerst in 22 jaar een volkstelling te houden uit angst dat de census de bestaande spanningen tussen Arabieren en Koerden in het noorden van het land nog eens zou versterken. Minister van Planning Ali Baban zei gisteren dat zijn ministerie technisch gezien klaar is voor het onderzoek, waarvoor 250.000 docenten in het hele land in actie zouden komen. „Maar na de angst, zorgen en bedenkingen te hebben aangehoord van politieke groepen in Kirkuk en Niniveh hebben we besloten het proces te vertragen en de census is voor onbepaalde tijd uitgesteld.”

De Koerdische autonome regering in het noorden van Irak claimt Kirkuk en andere betwiste gebieden, onder andere in de provincie Niniveh, waar de meerderheid van de bevolking Koerdisch zou zijn. De census zou duidelijkheid hebben gegeven over de etnische samenstelling van de bevolking.

In het bijzonder Turkmenen en Arabieren in Kirkuk maakten ertegen bezwaar zoals ze ook bezwaar maken tegen een referendum over eventuele aansluiting van de betwiste gebieden bij autonoom Koerdistan. De na zijn omverwerping in 2003 opgehangen Iraakse leider Saddam Hussein deporteerde Koerden uit het gebied – en vermoordde velen van hen – en vestigde er Arabieren om het Koerdische karakter te verdunnen. Na 2003 zijn veel Koerden teruggekeerd en Arabieren vertrokken. De resterende Arabieren en de Turkmenen zijn bang dat een census de Koerden zal sterken in hun aanspraken op Kirkuk en de andere betwiste gebieden.

Recente zware aanslagen op Koerdische religieuze minderheden, de shabak en de yazidi’s, in Niniveh hebben de bestaande Arabisch-Koerdische spanningen nog verhoogd. Een week geleden vielen 34 doden bij een bomaanslag op het shabak-dorp Khazna bij Mosul en donderdag nog eens 21 doden bij een dubbele zelfmoordaanslag op yazidi’s in Sinjar. Koerdische leiders en de Arabische provinciale autoriteiten in Niniveh geven elkaar de schuld van de aanslagen. Het motief van de Koerden is volgens de Arabieren de bevolking ertoe te bewegen de hulp in te roepen van het Koerdische leger, de peshmerga’s. De Arabieren willen volgens de Koerden het gebied etnisch zuiveren. (AFP, AP, Reuters)