Ordinair gebrul van deken en procureur

Voorzitter Harm Brouwer van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) deelt de deken van de Orde van Advocaten mede dat advocaten te ver gaan met beledigende en denigrerende uitlatingen over officieren van justitie (NRC Handelsblad, 10 augustus). De deken zegt daarop dat advocaten ver moeten kunnen gaan. Rechters en officieren van justitie moeten beschikken over incasseringsvermogen. Maar als dit waar is, dan is het niveau van de rechtspraak gedaald tot ordinair gekrakeel. En daarmee komt het eigenlijke doel van de rechtspraak in de knel. Het gaat er per slot om te vinden wat rechtens is naar aanleiding van in rechte vastgestelde feiten.

Wie zich daartoe bepaalt, heeft geen ordinair gebrul nodig en zo wordt tevens de strijd weer binnen de grenzen van het recht geleid. En daar gaat het toch om? Dit fenomeen is vergelijkbaar met de advocaat die destijds op religieuze grond weigerde op te staan voor de binnentredende rechtbank. Ook hier is sprake van een verkeerd uitgangspunt. Het gaat niet om eerbied voor de rechter maar om eerbied voor het recht. Respect daarvoor staat los van elke personificatie. Daarvoor opstaan is van hoger orde.