Montag

In de column van S. Montag (NRC Weekblad, 1 augustus) wordt verwezen naar de uitspraak van Winston Churchill waarin hij de verklaring voor zijn hoge leeftijd geeft: ”No sports”. Er is nog een andere uitspraak. Toen een verslaggever aan Churchill vroeg welke sport hij beoefende, antwoordde hij: ”Als ik aan sport denk, leg ik mij op de sofa en wacht tot deze verschrikkelijke gedachte voorbij is.” Als bovengenoemde uitspraak juist is, moet, aangaande sport, worden geconstateerd dat voor het met succes bereiken van een hoge leeftijd, naast het achterwege laten van actieve sportbeoefening, ook een volledige geestelijke uitbanning van dit fenomeen een vereiste is!

Ik zou zeggen: aan de slag.