'Mijn affaire was een zomerhype'

Deze week een jaar geleden verliet Wijnand Duyvendak de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Aanleiding was de verschijning van zijn boek Klimaatactivist in de politiek. Daarin maakte Duyvendak bekend dat hij in 1985 betrokken was bij een inbraak op het ministerie van Economische Zaken. Hierbij werden stukken over nieuw te bouwen kerncentrales ontvreemd.

Hoe is het u te moede?

„Het is een gek besef dat het precies een jaar geleden is. Enerzijds lijkt het ver weg en van minder belang dan toen, anderzijds nam ik een grote stap door mijn Kamerzetel op te geven. Het was een zomerhype, hè, in net zo’n nieuwsluwe periode als nu.”

Dat u inbrak op een ministerie was komkommernieuws?

„Dat is niet mijn oordeel, maar van journalisten. Deze week zeiden er weer een paar dat tegen me. Drie weken na het tumult vorig jaar vielen in Amerika banken om en zou er minder aandacht voor mij geweest zijn. Het was nieuws maar het was ook aanleiding tot afrekeningen en verdachtmakingen van GeenStijl en De Telegraaf.”

Na de inbraak werd een hoge ambtenaar geterroriseerd, doordat u zijn adresgegevens had gepubliceerd in uw actieblad.

„In september of oktober heb ik anderhalf uur met hem en zijn vrouw gesproken. Ik heb geprobeerd mijn verhaal van toen en nu aan hen duidelijk te maken. En ik heb mijn excuses aangeboden. Het was ontoelaatbaar.”

Uw verhaal van toen en nu?

„Ik keek toen anders tegen de dingen aan dan nu. Het gebruik van geweld, ‘jullie rechtsorde is de onze niet’ – dat vind ik nu allemaal levensgevaarlijk. Zodra geweld je aanraakt, is het gevaar levensgroot dat je in een spiraal terechtkomt.”

Is het afgelopen jaar één groot ‘mea culpa’ geweest?

„Ik heb met iedereen debatten gevoerd, van krakers via politieagenten uit die tijd tot Rotaryclubs. Ik voerde twee discussies: voor de één nam ik te veel afstand, voor de ander niet voldoende.”

Bent u nog met dezelfde vrouw?

„Ja, zonder hulp van een psychiater! Ik was geraakt, maar in mijn been, niet in mijn hart. Al die debatten van afgelopen jaar waren niettemin therapeutisch. Het was pijnlijk, maar ik heb heldere conclusies kunnen trekken.”

U bent een gerijpt man?

„De affaire heeft een rondmakende rol gespeeld in mijn leven. Ik begon als activist, ging de politiek in en ben nu weer activist. Ik kan er nog niets over zeggen, maar ik span me weer in voor het klimaat. Bezoldigd, drie dagen per week. In het najaar worden de internationale campagnes zichtbaar.”

Rondmakend? Keert u straks ook weer terug in de politiek?

„Weet ik nog niet. Ik vind mijn verleden in elk geval geen diskwalificatie. GroenLinks ook niet. Afdelingen dringen aan op mijn terugkeer.”