Hongkong: ergste crisis is voorbij

Hongkong, 15 aug. - De economie van Hongkong lijkt de ergste crisis achter de rug te hebben. De financiële metropool zag het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle geproduceerde goederen en diensten, in het tweede kwartaal met 3,3 procent stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal. Daarmee komt een einde aan vier opeenvolgende kwartalen van economische krimp.