Studie: platteland even gewelddadig als stad

Er is evenveel geweld op het platteland als in de stad. De minst bevolkte plattelandsgebieden zijn relatief zelfs gewelddadiger dan de dichtstbevolkte gebieden.

Dit blijkt uit een onderzoek van plattelandssocioloog Don Weenink van de Universiteit Wageningen naar het gedrag van jonge mensen, die verreweg de meeste geweldsdelicten plegen. „In grote lijnen komt geweld op het platteland even veel voor als in de stad”, zegt Weenink. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde eerder op grond van slachtoffercijfers dat geweld in de stad iets vaker voorkomt dan op het platteland.

Weenink koppelde een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 9.000 Nederlanders in de leeftijd tot en met 29 jaar aan vijf door het CBS gedefinieerde typen woongebieden, die uiteenlopen van niet-stedelijk tot zeer sterk stedelijk. Daaruit komt onder meer naar voren dat 17,4 procent van de jongeren op het platteland ooit heeft meegedaan aan een gevecht. In de stad is dat 17,5 procent.

Bij vergelijking van de extremen is de situatie in de stad zelfs gunstiger. Zo heeft in de rustigste delen van Nederland – de niet-stedelijke gebieden – 18 procent van de jongeren weleens gevochten. In de binnensteden – het zeer sterk stedelijke gebied – is dat 13 procent.

Op het platteland wordt vooral in het weekeinde meer alcohol gedronken dan in de stad. Het lijkt erop dat groepen daar ook vaker op afspraak vechten. Weenink, die tal van justitiële dossiers heeft bestudeerd, vermoedt dat het geweld op het platteland een vorm van sociale controle is.

„Het is ook bedoeld om een dramatisch schouwspel op te leveren. De daders hebben behoefte om zich te laten zien en om de normen te bevestigen.’’

Stad en land: pagina 3