Rouvoet dreigt om wachtlijst jeugdzorg

De provincies die volgende week niet aan Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) kunnen uitleggen waarom bij hen méér kinderen op een wachtlijst voor jeugdzorg staan in plaats van minder, kunnen erop rekenen dat de minister ingrijpt in het bestuur.

Dit schrijft Rouvoet in een brief aan de Tweede Kamer. De minister maakt zich „grote zorgen over” de opnieuw groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg. Hij wil op korte termijn met de provincies praten over de oorzaken. De gedeputeerden van zes provincies worden bij de minister ontboden om uitleg te geven: Utrecht, Amsterdam, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Rouvoet schrijft: „Ik zal niet aarzelen om alle mij ter beschikking staande instrumenten in te zetten om realisatie van de prestatieafspraken te bereiken, inclusief – indien noodzakelijk – het geven van een bestuurlijke aanwijzing op grond van de Wet op de jeugdzorg.”

Het aantal kinderen dat op 1 juli langer dan negen weken op enige vorm van hulp via jeugdzorg wachtte, was groter dan het aantal op 1 april. In totaal wachtten op 1 juli 4.946 kinderen al langer dan negen weken.

De provincies, die jeugdzorg financieren, hadden vorig jaar juist 115 miljoen euro extra gekregen van het Rijk om die wachtlijsten te verkorten. Bedoeling is juist dat eind 2009 niet één kind langer dan negen weken op hulp hoeft te wachten.

Rouvoet wil van de provincies horen wat zij ondernemen om de wachtlijsten te verkorten. Enkele provincies lukt dat wel (Limburg en Zeeland) maar de meeste niet. Rouvoet schrijft: „Het mag duidelijk zijn dat het niet realiseren van de gemaakte afspraken voor mij niet acceptabel is.”

Er zou één verzachtende omstandigheid zijn voor een groeiende wachtlijst, zegt zijn woordvoerder: als jeugdzorg meer kinderen heeft aangenomen dan de voorspelde groei van 7,8 procent in 2008 en van 8,4 procent in 2009.

De vraag naar hulp neemt gestaag toe, onder meer omdat campagnes omstanders oproepen om kindermishandeling te signaleren en te melden bij de Kinderbescherming.