Op de barricaden voor onze pensioenen

De werkgevers geven er bij monde van de VNO-NCW-pensioenonderhandelaar G. Verheij blijk van uit te zijn op alleenheerschappij in de pensioenwereld (NRC Handelsblad, 4 augustus). De werkgevers proberen de andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het pensioenstelsel onder druk te zetten: ”Geen heilige huisjes meer. Anders zal de wal het schip keren.” Als de andere verantwoordelijke instanties er niet aan meewerken om ”de risico`s voor de werkgever beter beheersbaar te maken”, dan is het niet ondenkbaar ”dat er grote ondernemingen zullen zijn die hun regeling gaan veranderen, zodat beleggingsrisico`s en inflatierisico`s meer bij werknemers en gepensioneerden komen te liggen”. De werkgevers zouden onvoldoende overhouden om te investeren in ”nieuwe machines en innovatie”. Had de overheid nog meer miljarden beschikbaar moeten stellen om de economie nieuw leven in te blazen? De werkgevers zijn zeker vergeten dat de overheid heeft laten weten de gepensioneerden niet te zullen compenseren. Op de barricaden! Laten de vakbonden het voortouw nemen. Misschien zou de politiek eindelijk ook eens iets van zich kunnen laten horen.